is toegevoegd aan uw favorieten.

Avonturen als straatmuzikant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hkt einde.

Breukelen is een van die kleine plaatsen, waar ie in een onbe

zu°ltgkunnLa nPti denkende' dat Je er ook wel weer eens weg zult kunnen. De locomotief, die ie er brengt trekt mn'n

snuit ,a,n: -»1 m«ne ÏJpp»

Jf f( ;)Iaar * 15 vu'g verraad. Want als je eenmaal in Breu-

vnl^rKi nj V?rder alle tre'nen met treiterend geratel

J en ik zweer, dat ik locomotieven heb zien omkijken met zoon gemeene tronie van: „we laten je lekker staan." J

Wij wandelden dus genoegelijk in 't zonnetje langs 't kanaal na" Nieuwersluis, wat 'n veel eerlijker station is. Daar moesten we weliswaar nog n klein uur wachten, — hetwelk we zoek brachten door „ sauche mangeltjes" te eten, die ik nog uit het olkslogement in Velp had bewaard, en door te luisteren naar de pedagogische discussie tusschen een Nieuwersluische mama en den Nieuwersluisehen onderwijzer, die net in Haarlem was benoemd en daarmee eerst door bedoelde dame, later door het gezamenlijk stationspersoneel werd gefeliciteerd - maar er hield ten mfnste

toch ook nog eens 'n trein stil, die ons in den voorgeschreven tijd naar Amsterdam W. P. voerde. vuurgescnreven

Me/ / L ,4o8h^F ZA Waren -WC 'len 23sten Augustus vertrokken, den forten °erug. rUlm ' m"k DuitSch geld kwamen we

hebbeT ToleDh^e^ il PT°n midden de stationshe"ie stonden, neDDei. Joseph en ik elkaar eens zwijgend aangekeken. Dat was

een wederzijdsche stille gelukwensch.

Na ons wagentje te hebben afgehaald, reden wij het station uitcteschoo, witkiel op ons af! „Gro,»s Cepack, haot.7? CiS

Die hield ons tot op 't laatst in onze rol.

nlpin"!8 viSn Stll-len Amstel en over 't Rokin tot bij het BeursWp rU |Cn fW'J °nL karretJ'e' Toen door de Papenbroek- en de w • ° j eg' Vootburgwal over, het Keizerrijk in

Daar eindigde onze vagebondentocht.