is toegevoegd aan je favorieten.

Koning Oedipus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VS. 189—217.

De bodem brengt geen vrachten, het vee geen jongen voort;

der vrouwen wee en zuchten bekroont slechts misgeboort'!

De ziekte woedt in d' aren als een verterend vuur,

en zendt er gansche scharen naar Hades 1) ieder uur !

Ter aard ligt onbegraven hetgeen er van hen rest,

èn voedsel voor de raven èn voedsel voor de pest2)!

Ziet jeugdig' echtgenooten <'ii moeders, grijs van haar, om d' outers saamgevloten met aaklig rouwmisbaar!

Het weegeklag dier armen verdooft den hymnenzang!

Zeus' dochter, heb erbarmen,

Atliena, toef niet lang !

U smeek ik, geef dat Ares 3) weer, de woestaard, bij wiens komen, al draagt hij beukelaar noch speer, gejammer wordt vernomen,

mijn vaderland den rug toekeer', om 't nooit weer te betreden,

hetzij naar 't onherbergzaam meer van Thracië zijn schreden hem oostwaarts dragen, of naar 'twest,

]i Naar do onderwereld.

Door de beHtne^tinj?.

3) Als pestpod. Ares _ Mars.