is toegevoegd aan je favorieten.

Koning Oedipus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VS. 932—962.

of naar Abai i) mij begeven of Olympia -) betreen,

als niet voor een ieders oogen zonneklaar wordt aangetoond,

dat geen snoode priesterlogen op den gouden drievoet troont!

Algebieder! zoo naar waarheid 't menschdom u alwetend noemt,

breng tot twijfellooze klaarheid dat men niet vergeefs u roemt!

Ach! reeds is 't zoo ver gekomen,

dat men met orakels spot ü).

Gelden die voor ij die droomen,

dra gelooft men niet aar God!

lOKASTE.

O oudsten van dit land, ik nam mij voor

met kransen en met wierook in da hand

der goden heil'ge plaatsen te betreen.

Want hevig stormt het in de ziel mijns mans,

die, elke zorg ten prooi, niet met verstand

in 't oude een maatstaf van het nieuwe ziet,

maar slechts voor wie van vrees spreekt ooren heeft.

{Ze Knielt neder voor een altaar van Apollo.) Lykeios A), gij, die 't naast woont aan ons huis, ontvang deez' gift genadig uit mijn hand en zend, ik smeek u, redding ons en licht.

Want d' angst van hem die 't roer der staatshulk houdt vervult ons andren met bekommering!

1) Stadje in Phokis mot een tempel en orakel van Apollo.

2> Olyinpia in Klis had oen beroemden tempel van Zeus. waarvan onlang» de overblijfselen zijn opgegraven. Jli<n* wordt blijkbaar op hot orakel aldaar gedoeld.

:i> Vgl. 702 en v<»ig.

4) Vgl. boven 215.