is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Oedipus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ER RA T A.

Bladz. 3, reg. 2. „Smeekelingen schaar," lees „smeekelingenschaar."

21, „ 13. Voor dezen regel had ruimte voor één vers moeten worden overgelaten. „ 21, „ 20. „Of, op," lees „of op'."

„ 22, laatste regel. „Hoort," lees „hoor'."

„ 26, reg. 23. Achter „zwoer" moet „een punt' staan „ 28, „ 17. De punt achter „voorspeld" moet door een horizontaal streepje worden vervangen. „ 38. „ 11. „Loxicas," lees „Loxias." „ 50, „ 16. „En, en," lees „Èn, èn." „ 52, „ 21. „Koor," lees „Kooraanvoerder." „ 55. „ 7. „Kinderen," lees „kindren." „ 56, „ 18, Men plaatse een komma vóór „als." „ 56, „ 24r. „ „ „ „ „ik.

„ 57, „ 4. „Werden," lees „werd en."

De stomme e, die ik vóór volgenden klinker heb afgekapt, is op enkele blijven staan. Het eene is trouwens even goed als het andere.