is toegevoegd aan je favorieten.

Kleine bandeloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zat onbeweeglijk strak turend met goud-groenige oogen.

»Wat hebbe ze gedaan hè,« praatte de vrouw naar de kat, die 't weggedoken zitten begreep.

»Hahaha . .« lachte het kind luidruchtig ; sje rok zakt héélemaal af, hij hangt heelemaal op de grond . . als moeder 't ziet.«

»Nest!« kraak-snauwdehet vrouwtje vinnig terug. j\Vat het ze gedaan hè, nou kom dan maar bij de vrouw?»

Maar de kat bleef onbeweeglijk teruggetrokken in zijn hoekje, uitbrommend een zacht klagend geknor.

sWat heb-je hem nou weer gedaan, hè ?«

»Niks.. effe maar zoo in zijn staart, maar één knijpie zóó in zijn staart. Zal ik je rok opbinden van achter hè?« retireerde het kind bij 't zien van het boosvertrokken gezichtje, »als-t-ie brandt, nou!«

»Néé,« beet het vrouwtje kort vinnig terug, den rok glad om haar beenen strijkend; »hoef je me niet te zegge, hoor, ... als grootje 't koud het, hèt ze 't koud, nest..!«

»Nou-óu 'k wil 'm toch vast maken,« stil-pruilde het kindje terug.

»Ja . . nóu.. nou-óu,« vinnigde haar knarsstemmetje na; »grootje mag doen wat ze wil.. . ene dat hoef jij niet te zegge . . . tütütü .. zet nou geen lip . . kom 's hier, nou dan wat heb-je geteekend?«

>Nou . . kijk 's,« zei het kind plots, de lei neerploffend in den smallen schoot; »mooi hè.«

Knikkelend met het hoofdje vol ontevredenheid, praatte

12