is toegevoegd aan je favorieten.

Kleine bandeloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVaarzoo .. waarzoo:« zenuw-praatte de grootmoeder terug met nerveus geknipper van de oude oogen: » ... zie je ze . . is-t-ie er bij . . is die kerel d'r bij .?«

»Ja grootje 't zijne ze, hoor,« haastte Riek, die ook even glurend haar hoofd buiten het raam stak:

>'kZa-je hellepe, wacht... dat groot zussie is-t-er ook bij en Pietje .. en Jet enne . .«

»0 . . óó . .« kreunde de grootmoeder: » .. zie je nou wel, wat het grootje gezegd . . óó . . nou gaat grootje d'r uit., nou mot ze d'r uit..«

Kramp-huilend bewreef ze de opgetrokken knieën: » . . . zulleke indringers . . wat mot dat nou . . wat motte ze nou hier . . . Is-t-ie er bij.. is-t-ie er bij . . ? kijk nog 's goed, zijn 't ze wel . . kijk nog-is goed, Henk . .«

»Ja hoor, 't zijne ze,« zei de jongen die opnieuw zijn hoofd buiten het raam stak, stellig van verzekering: »ik zie 't an moeder d r doek . . en Kees loopt naast moeder.«

»0 . . óó zoo n judas . . zoo'n . . Nou .. nou,« gramde ze plots zich stram onbeweeglijk klemmend in haar stoel: »..nou Riek kom 's hier en Henk.. Henk waar is Toos .. wat zal-je nou zeggen, hè . . wat zal-je nou zegge . . wat het grootje gezegd .. ? fluisterde ze schuchter.

Driftig woelde haar trillende hand in haar zijzak; >nou . . nou dan . . da's voor jullie, da's voor jullie . . nou mag-je wat koope . . . zoo'n valschert. . nou magje wat koope, alleenig voor jullie . . . zoo'n valschert . . wat zeg-je dan . . wat zeg-je dan . . ?