is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte gids door 's Rijks Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder een portret van Pieter Dircksz., genaamd Langebaard, in 1383 Burgemeester van Edam en in den bock een tafereel voorstellende: de Rechtspleging van Graal Willem den (.joeden over den Baljuw van Zuid-Holland, die, terwijl Graaf W illem ziek was een landman een sehoone koe ontnomen en een slechte in de plaats gegeven had.

In een aangrenzend vertrek een goudlederen behangsel, een landschap van Delftsch aardewerk, enz.

Wij keeren thans op onze schreden terug en begeven ons naar de verbindingsgang die leidt naar het nieuwe gedeelte:

HET F RAG MKNTENGEBOIJW.

Recht over den ingang een schilderij van K. J. Verboeckhoven, voorstellende: Paarden die door hongerige wolven overvallen worden.

In den gang de borstbeelden in pleister van de Prinsen Frederik Hendrik, Willem II en diens Gemalin Maria Stuart, Prinses van Groot Brittannie, en Willem III, later Koning van Engeland door R. Verhuist en J. Blommendael.

Ter linkerzijde twee schilderijen door L. Moritz en P. G. van Os, betrekking hebbende op het beleg van Naarden 1814.

N. Bauer. Woelend water.

C. van Cuylenburg. Potret van den Vice-Admiraal Jhr. I. F. van Capellen ; — alsdan wederom 2 talereelen uit het beleg van Naarden door P. (3. van Os. I'. J. Navez. De opwekking van den zoon der Suna-

mietische vrouw door den profeet Elisa.

( ■ Kruseman. \ ertrek van Philips 11 uit de Nederlanden. M. Schouman. De tocht naar Palembang en Bombardement van Algiers.

W \ erschuur. Fafereel uit den Tiendaasgschen veldtocht.