is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte gids door 's Rijks Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. Bauer. Bombardement van Algiers en het verbranden

der Algerijnsche Marine.

|. B. ï.. Maas. De barmhartige Samaritaan.

Ter rechterzijde: drie groote stukken van t erd. Bol: De vinding Mozes; Achilles ontvangt van Thetis een nieuwe wapenrusting, en Jozefs beker in den koornzak

van Benjamin gevonden, i) \ervolgens. \ic. Pieneman. De onderwerping van Diepo Negoro

aan den Luit.-üeneraal H. M. Baron de Koek. J. \V. Pieneman. Jacob Hobein, redder der Nederlandsche vlag onder het vijandelijk vuur, 19 Maart 1831 en De aanvaarding van het hoog bewind 111 naam van den Prins van Oranje, door van Hogendorp en van der Duyn van Maasdam op 21 November 1813. 11 F. de Braekeleer. De puinhoopen der citadel van

Antwerpen 1832. . , .

L. Meijer. De overwinning van Palembang onder het opperbevel van den Luit.-Generaal H. M. Baron de Koek.

\Vederom link s.

1 Iollandsche school. De Prins van Oranje (later Koning

Willem 11) bij Quatre Bras.

M. Schouman. De tocht naar Boulogne, 1S04. | H de Coene. Marktnieuws.

j. A. Kruseman. De proleet Elisa en de Sunamiet.sehe vrouw.

N. Bauer. Hulp der sloepen aan de Queen C harlotte van Lord Exmouth, 26 Augustus 1816.

De trap opgaande en op het voorportaal: j. A. Daiwaille. Portret van den Inspecteur van den Waterstaat Jan Blanken Jz.

~7)~D^Tschilderijen .uilen waarschijnlijk vervangen worden door moderne schilderijen.