is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte gids door 's Rijks Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. w. Pieneman. Portret van den Generaal D. H.

Raron Chassé.

| C. Schotel. Onstuimige zee bij buiig weder. C. H. J. Leickert. Wintergezicht.

L. Moritz. Andries Snoek, vermaard tooneelspeler in

de rol van Achilles.

C. H. Hodges. Portret van Mevrouw Ziesenis \\ attier

beroemde tooneelspeelster.

J. W. Pieneman. Mevrouw Ziesenis W attier in de ro

van Agrippa.

J. A. Kruseman. Rustend meisje.

Ch. Picqué. üp den St. Bernard.

| J Eeckhout. Het huwelijk van Jacoba van Beyeren. Gravinne van Holland, met Jan IV, Hertog van

Braband, 141&.

Bloem- of fruitstukken van: E. J. Eelkema, A. J. brandt. Joh. Linthorst en Adèle Evrard.

Boven de deur, een schilderij voorstellende: Hebe. door Dietz.

Thans betreden wij de zaal No. 342, bevattende schilderijen van meest Nederlandschc kunstenaars uit de laatste helft der iqe eeuw.

Links begin n e n cl e :

1). [. Bles. De vadermoorders.

A. H. Bakker Korff. Onder de palmen.

M. Bilders—Van Bosse. Eikenlaan.

J. G. Schwartze. Portret van Dr. Frans Rive.

A. Neuhuys. Vrijage.

J. H. Wijsmuller. Oud Amsterdam.

D. A. C. Artz. Bij grootmoeder.

[. C. K. Klinkenberg. De markt te Nijmegen.

A. Vollun. Vaas met bloemen.

J. H. Welssenbrtich. Bij Barbizon.

H. \V. Mesdag. Strandgezicht te Schevcningen.