is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte gids door 's Rijks Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Vlaamsehe behangseltapijten uit de 15e en 16e eeuwen en Oostersche tapijten, 17e eeuw. In het midden toonkasten met priesterkleederen, en 2 draaiende standaards met oude weefsels.

ZAAL 162, 161.

Raadhuiszaal uit de 15e eeuw, ingericht in navolging van een zaal in het door den architect Mr. Barent in 1447 gebouwde Raadhuis te Zwolle. De schouw, van trachiet van den Drachenfels, was het ontwerp van Mr. Herman van Keulen. De daarvoor staande balieis versierd met gesneden eikenhouten dierenfiguren (leeuwen, honden, katten, apen, enz.) die wapenschilden vasthouden, en afkomstig zijn uit het aloude Hof van Holland te 's-Gravenhage, dat door Karei den Stoute werd gesticht. Aan den wand, muurtapijten uit het Bourgondische tijdperk en de eerste helft der 16e eeuw. Aan de X.-zijde ziet men een kachel van beschilderd Duitsch aardewerk van het begin der 16e eeuw. Vier toonkasten in het midden bevatten: ie schotels van gedreven koper, 15—17e eenw, 2e ijzerwerk: sleutels, kandelaars, deurkloppers, kistjes enz. 3e koper- en bronswerk o. a. een fraaie verzameling mortieren, 4e tinwerk: kannen, bekers, borden, schalen enz.

ZAAL 158.

Aan de wanden: bijbelsche tegeltafereelen van gekleurd oud-Delftsch aardewerk. Rechts en links deuropeningen met fraaie betimmeringen en snijwerk uit de 17e eeuw. De keuken daarnaast bevat een wenteltrap met bijzonder fraai gebeeldhouwde leuning (van de 2e helft der 17e eeuw), huishoud- en keukengereedschap en muurbekleeding van Delftsch aardewerk. Door een modern gesmeed ijzeren hek komt men in de