is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheimzinnigheid die ik mijn vader bedrijven zag. 'k Zal 't u gaan verklaren: — Want toen hij uit het hol gekropen kwam, merkte ik zeer goed dat hij zorgvuldig rond keek om te weten of er soms geen onraad in den omtrek en was. En als hij niemand en zag, monkelde hij naar de zonne en stopte het hol schoone toe met zand en streek het effen gelijk d' andere eerde errond. Dat ik hem afloerde en wist hij niet. Dan zag ik, hoe hij, eer te vertrekken, zijn steert over den grond sleepte en alzoo zijn voetprentsels uitbezemde en toedekte met zand. Alzoo leerde ik van den slimmen oude een meesterlijken list dien ik te vooren niet en kende.

Vandaar liep mijn vader ervan door ten dorpewaard daar hij vette hanen en hennen zitten wist.

Zoogauw ik mij roeren dorst, sprong ik recht en liep naar 't hol toe: ik wilde niet langer in twijfel leven, en in twee drie sprongen was ik er bij. Haastig schartte ik het zand weg met mijne klauwen en kroop naar binnen waar ik mijn begeerte vond. Daar lag er goud en zilver bij hoopen! hier en is niemand, hij mag zoo oud gegroeid zijn als hij kan, die er ooit zooveel bijeen zag. Van dan af en spaarde of en rustte ik noch dag noch nacht, bij elke goede gelegenheid trok en sleurde ik zonder kar of wagen en droeg en purde zoo hard ik kon. Hermelijne mijne vrouwe, hielp mij over dat 't ging en wij beulden ons bijkans dood te gare om den overgrooten schat in een ander hol te krijgen waar hij beter lag ten onzen gerieve.

Wij droegen hem onder eene hage in een verholen put en van dan af voelde ik mij schatrijke!

Nu moet ik u nog vertellen wat er bintsdien gebeurde met de booswichten die den koning verraden hadden. Bruin de beer zond in 't geheim zijn koningsgroeten door 't land en verzekerde groote