is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isegrim, en in schande gebracht. Alzoo heeft hij mij ook eens verraden bij zijne moede de apinne; daar was ik in grooten nood want ik heb er een deel van mijn oorlap bij verloren. Wil hij beloven de waarheid te zeggen hoe 't gebeurd is, op die voorwaarde, laat ik het hem vertellen: want ik zou het nooit zoo goed zeggen o! hij zal mij onderbreken om het te verbeteren.

— Ja ik, Isegrim, zonder stamelen zal ik het vertellen en niets dan de waarheid zeggen. Ik bid u dat gij allen zoudt luisteren!

* *

*

het vier en twintigste hoofdstuk. - hoe reinaert vertelt toen hij met den wolf in het hol van de apinne ging. — — —

SEGRIM kwam mij tegen in een woud en hij kloeg mij zijnen grooten honger: want ik zag hem nooit zoo vol gegeten of hij vroeg om nog meer eten te krijgen. 't Verwondert mij waar hij al die SDiize steekt. Nu weerom zie ik wel aan

zijn wezen dat hij van honger begint te grimmen. Hij ate voorzeker liever een deel vischbeuling dan dat hij een mate wijn zou drinken. Toen ik zijne klachten hoorde, kreeg ik medelijden met hem en zegde: „Ik ook heb honger en. zoek mijn nooddruft." Alzoo gingen wij dien dag te zamen zonder dat wij iets te eten vonden. Toen begon hij geweldig te janken en zegde dat hij niet verder en kon. Eindelijk ontwaarde ik een hol onder eene hage