is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik het loochenen zou? Toen peinsde ik: Ik ben erin en moet eruit dat 't ga lijk het kan. Om haar te zien liggen, scheen zij mij grooter dan Isegnm en haar jongen eer meerder dan ik zelf. Nooit en zag ik leelijker bende. Kun bedde was een hoop vuil hooi, vort van de pisse. Zij waren belabberd en bekeuteld tot over de ooren met hun eigen drek. Het stonk er als een pestekot zoodat het aan mijn asem pakte, en ik bijna sükte van den stank. Met 't eerste binnenkomen was ik van zin haar eens heftig de waarheid te zeggen, gelijk het ten andere mijn gewoonte is en ik altijd doe. Maar ik moest het wel opgeven en geduld hebben want zij waren met velen en ze zagen er niet gemakkelijk uit om behandelen. Ik groette heel vriendelijk en hertrok mijn voornemen

en zegde: .

— „God verleene u den goeden dag, beste moeie en

uwe kinderen ook, mijn jonge kozijntjes! Zij zijn de schoonste van de wereld en de knoddigste kapoentjes die ik ooit van ver of nabij te ziene kreeg. Wel God! hoe bevallig en hoe behagen zij mij! Zij zijn zoo liefelijk en zoo snel! Elk eentje, 't eene lijk 't andere, kunnen zij met eere doorgaan voor koningskinderen. Met reden mogen wij u loven om dat gij alzoo ons geslacht vermeerdert, 't Zou mij veel genoegen gedaan hebben had ik mijn neefjes eerder gekend: want het is een troostelijke toekomst. Toen ik hoorde waar gij woondet, en kon ik het niet langer uitstellen en ik moest u mijn vriendschap komen bewijzen; t spijt mij het niet eerder geweten te hebben. ' Ze stond op en deed mij neerzitten en ze was heel vriendelijk toen ze mij zei: „Reinaert, lieve neve, wees welkom! Ik dank u om de eere van uw bezoek. Gij zijt bekend voor uwe wijsheid en uwe trouwe en 'k weet dat gij die deugden hoogstelt bij