is toegevoegd aan uw favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan en dat ik met lijf o! goed of iets wat in mijne macht is, kon verhelpen. Daarbij zullen al mijne vrienden u onderdanig zijn ten allen tijde en overal waar gij 't begeert. Wij beminnen u, maar gij verdient het wel. God verleene u een lang leven met eere! En nu wil ik weer naar mijn vrouw en kinderen, met uw goeddunken.

Alzoo, met schoone woorden en overladen met gunsten, heeft hij den koning verlaten en heeft gereedschap gemaakt om naar zijn buitengoed weer te keeren.

Al de zulken die heden ten dage nog, Reinaerts kunsten goed kennen zijn groot in aanzien en vertroeteld bij de heeren overal. In geestelijken of wereldlijken staat tracht iedereen Reinaerts doenwijze toe te passen en elk kruipt in Reinaerts hol, en elk tracht zijn baantje te volgen. De welsprekendheid die hij toen bezat is hem sedert bijgebleven. Hij heeft een groot geslachte nagelaten die nu nog altijd aan 't groeien en aan 't rijzen zijn in macht en eere. Wie Reinaerts kunsten niet en kent, deugt niet meer om een machtsambt uit te voeren op de wereld. Maar kan hij kruipen in zijn nette, of heeft hij bij Reinaert ter schole geweest, dan krijgt hij al wat hij verlangt. Dan weet hij ook wat er toe noodig is en zoogauwe rijst hij en trekt men hem overal vooren. Reinaert heeft een groot zaad nagelaten dat nu zeer opkomt: want, al en dragen zij geen rooden baard, nu vindt men meer Reinaerden dan men er ooit te vooren vond. Gerechtigheid is geheel verloren, trouw en waarheid zijn verdreven. En in de plaats hebben we gierigheid geërfd en boosheid en nijd: deze ondeugden hebben alles in hunne macht. Zij en haar koninginne de Hooveerdigheid, bestieren het nu al op de wereld, 't Zij in 's pauzen of in 's keizers hof,