is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te 's Gravenhage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorden meest tot hen. Jan Dikks (Walen of Walio), Corn'elis Luytgens van Krommeniedijk en Dirk Gek rits van „den busch bij Krommenie," waarschijnlijk den 15lleu April 1534 verbrand, waren wederdoopers, gelijk nog Jan Gerrits en Jan Tiiielsz, de eerste den 15lleu Dec. 1564 gedood, de laatste den 18de" Dec. 15(58. Doch daar is meer. \an de velen, die in den Haag zijn „geëxecuteerd met den viere, den watere, den zwaarde" '), was reeds in den eersten tijd een enkele daar te stede gevestigd en gedoopt. Zoo Corxeus Corxelisz. Kelder, die 2 Nov. 1534 bekende door Meyxaert op 't .Spui in den Haag herdoopt te zijn, en wien men anders niets te laste wist te leggen-). Deze Meixdert van Delft, ook uit andere vonnissen bekend3), moet dus lang vóór L. Bouwexs, daar als oudste of bisschop hebben gearbeid. AVie van de andere in den Haag (waar het Hof was) onthalsden er ook met der woon gevestigd waren, weten wij niet.

Bedenk ik nu, dat de verhalen van de verhooren en strafoefening der gevangenen met alle bijkomende omstandigheden en met de door hen in den kerker aan familie en vrienden geschreven brieven (zoogn. testamenten) in tal van vliegende blaadjes onder het volk werden verspreid: dan kan ik het mij niet anders voorstellen of de nieuwe gezindte moet te 's Gravenhage en in den omtrek reeds vóór Leexert Boüwens aanhangers hebben gehad, die met de 45 door hem gedoopten vermeerderd welhaast eene niet onbeduidende gemeente zullen hebben gevormd.

A\ aar die eerste Haagsche Doopsgezinden hunne konventikelen hielden, is niet meer op te sporen. Natuurlijk

1) Zie de lijst. Invent. Amst. Archief I, n°. 744 en 745.

2) Aldaar op 11 Oct. 1586, toen Kelder werd veroordeeld.

3) B. v. te Water, Re/, in Zeeiand, bl. 10, 11.