is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het absolute zijn. De waarheid van de rede is van den omvang der mathesis, en even onbewegelijk als deze gelijkmatig. De waarheid van het gevoel is zoovele malen verschillend, als er verschillende levens zijn en bewegelijk als het leven zelf, en de waarheid van het redelijk-gevoel, de gedachte der oneindigheid, is even beknopt en even onbegrensd, als het onveranderlijke, het absolute zijn. Weinige zaken, weinige gedachten geven ons eene idee van de waarheid van het redelijk-gevoel; het is geene waarheid van het redelijk-gevoel, dat de aantrekkingskracht eene eigenschap der materie is, want indien wij haar niet als eene eigenschap der materie denken, maar als een gevolg van eene hoedanigheid der ruimte (de ether) wanneer nl. de ruimte naar eenheid naar vereeniging strevende, hare verdeeling door de materie teweeggebracht, tracht op te heffen, door de materie tot elkander te drukken, is alzoo de aantrekkingskracht geene eigenschap der materie, maar behoort zij tot het wezen der ruimte, en staat de materie tot de ruimte als het doode tot het levende, en zou aldus deze waarheid zijne redelijkheid verliezen.

Dan is de schepping der materie geene zelfschepping en zal de ruimte-kracht langs, om en door de materie gaande, als leidende en begeleidende kracht, het vrije-leven zijn, en de materie, door haar tot beweging of