is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, een lieflijk kind, met fijne krulletjes, als spelende vlinders, wangetjes, zoo een rozenblad kan zijn, oogjes, helder, gelijk topazen.

Hoe zou een teedere kindertrek zulk een voorhoofd en jukken kunnen baren?"

..Hij schijnt gebukt te gaan, onder den last der tijden. Men zegt, dat de krachten hem begeven, en de verontruste vorstin, door liefde gedreven, behoedzaam hare droefheid voor hem verborgen houdt."

..Gij doet mij ontstellen! vriend. Zijne krachten begeven hem?"

..Ja, zijn uiterlijk is deerniswekkend."

..Is herstel mogelijk?'

..Men vreest, .... zijn geest en lichaam zijn zeer zwak."

..Is geen herstel mogelijk?"

„Gij weet het, de natuur zoekt den rechten weg. De krachten kunnen terugkeeren."

..Wij moeten vertrouwen hebben.