is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Maar een lichaam, dat noch arbeid of wrijving van gedachten, noch oorlog of innerlijken strijd, aandoening noch twijfel kent, kan niet vervallen tot den dood?"

..Een overmoedig oordeel."

„Of zal beweging de spieren lenigen, gelijk het smeer de assen van den wagen?

„Zonder twijfel. Ik zeg u: de natuur eischt oefening en rust. Ik verzeker u: er kunnen geene bergen zijn, zonder dal, noch liefde in de eenzaamheid, noch vlammen, zonder vuur; geloof mij."

Gewis, makker; gij spreekt de waarheid; Gij kunt niet babbelen zonder tong.

„Uwe ongepastheid met onzin is duister als de nacht; mijne gepastheid met zin, helder als de dag. Mijne woorden schitteren gelijk het goud van den morgenstond.

„Uw eigendunk doet mij lachen! Goud! Ha! Ha!

Uw gepraat is hanengekraai!

Ook de haan is er van overtuigd, dat hij, dik gebuikt, de zon uit de bergen perst.

„Mijn gepraat is hanengekraai ? . . . .