is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storm op den berm gedreven, vloeit spoedig in den boezem terug. Ik wil slechts de ware hartstocht eeren. de ware liefde, de bron gelijk, die gestadig door eigen rijkdom groeit.

Leer geduld, en leer bezinning; want werkelijk genot is genot met bezinning.'

„Werkelijk genot is u te kussen! Aldus leer mij geduld met bezinning, schoone edelvrouw, ik vraag u een oogenblik."

„Laat mij gaan; zoo dadelijk komt de Koning. De vorstin verzocht mij, deze bloemen te brengen, om Zijne Majesteit te verwelkomen."

„Volbreng uwe taak, wij zullen u bewonderen en volgen met zang en dans, gelijk Flora omringd wordt door satyrs, die hare sierlijkheid bezingen.'

(Zang en dans.)

„St! . . . De Koning is in aantocht!'

„O, edelvrouw, uwe koninklijke aandacht verrijkt uwe schoonheid."

„De Koning?"