is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Het is eene vergissing; uwe verbeelding brengt ontijdige vrees!

Wanneer vrees en verbeelding paren, gaan draken zelfs door muren heen. U vergist zich, jonkvrouw, en ik vergis mij niet in mijn verlangen: ik vraag u ten dans!"

„Daartoe ben ik bereid, sierlijke jonkman.''

(Zang en dans.)

..St . . . . luister! nu is geene vergissing mogelijk de Koning!"

..Ja, de Koning."

(Snel verlaat zij de zaal, en groet de pages, in de deur staande.)

.,Ik wil haar volgen; nog één groet."

(Zang).

..Kom, makker, gij vreest de fakkel van Eros niet. Welaan, stoutmoedige, breng deze jonkvrouw hulde; niet met snaakschheid, wel, door uwe buitengewone begaafdheden en talenten; vlecht om golvende lokken een krans van mirten; maak om hare slanke leest een gordel van rozen; sier haar bekoorlijken hals met robijnen, ja, gij moogt maken, wat gij wilt, maar