is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brengt mij bij hem, opdat ik ook zijn meester kennen leere!"

„Gij vraagt; U bij hem te brengen."

„Het is mijn verlangen.''

„De weg is zeer lang en moeilijk.'

„Ik geef al mijne krachten.''

„Gaat langs den stoet van de millioenen arbeiders."

„Ik zal gaan."

„Vooraan is de man, dien wij allen volgen.

„Ik zal volgen!"

„Nooit wendt hij het hoofd, naar rechts of links, of wacht op zijn pad maar ééne secunde; zijn blik verliest zich ver voor hem uit, in de oneindigheid. Vele hindernissen kunnen uw gevaarlijken tocht belemmeren, zoo gij veiligheid begeert, zult gij het gevaar dezer wegen ontwijken.

rIk zoek de gevaren van het verkeer. Vrees in moed te keeren, door groot begeeren, leert het leven achten, met verachting voor den dood!"