is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde Bedrijf: DE WAARHEID.

In een tempel is een denker gezeten, omringd door geleerden. De koning komt binnen. Een geleerde spreekt tot den koning.

„Moedige strijders verblijden mij. Indien u waardig zijt, in ons midden te komen, toont het en arbeidt zonder ophouden."

„Met ware liefde en volharding ben ik toegerust tot den strijd."

„Gebruik uw tijd, voordat hij uwe toerusting onttakeld heeft."

„Indien ik in den luister van dit feest mag deelen, zeg mij „waar ik ben."

„Gij vraagt „waar gij zijt", waar wij zijn? Wij zijn er nooit; voorwaarts gaan, is voor ons „het zijn". Zooals de vermoeide pelgrim aarzelt, om het heiligdom binnen te gaan, zijn laatsten moed vergaart, om het heiligste te naderen, zult gij aan het diepst uwer nerven de energie ontwringen, om dezen gewijden grond te betreden en in lijdzame