is toegevoegd aan je favorieten.

Waarheid en chimère

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En toch kunt gij uw gemoed door zijne liefde bevrijden?"

„Luister, en gij zult het vernemen; luister, zoo ge verarming verfoeit, en verrukking verrijkt; zoo ge bewondering bemint en bezieling bekoort. Hij veracht rijkdom, voedsel en eer; eenzaam woont hij, onder een klein dak, dakloos soms in de vrije natuur."

„Vergun mij, hem te spreken."

„Het is niet aan ons, dat te beslissen. Uw verlangen stelt de wet.

„Mijn gemoed drijft mij tot hem."

„Hij kent de taal der vleizucht niet; gij wordt niet vriend door vele woorden.'

„Mijn hart zoekt waarheid; de waarheid wordt niet gesproken, maar wel gevoeld."

„Zoo gij hem naderen wilt, spreek slechts één woord, één woord: „Eerbied" en hij is uw vriend voor geheel uw leven.'

„Ik zal gaan O, machtige! Met den grootsten eerbied nader ik u. Met den grootsten eerbied spreek ik tot u. Vele