is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen der schoonheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloeiperioden in kunst vallen in tijden, dat ethiek en aesthetiek in harmonie zijn.

Op aesthetisch gebied is de maatstaf voor het schoone, onze schoonheidszin.

O]) ethisch gebied geldt de maatstaf der moraal, de liefde. Dezen maatstaf niet volgen, vermindert de toewijding en de kracht der inspiratie.

Elke staat of persoon, die de toewijding vervangt door wet en plicht, mist de natuurlijke bron der inspiratie, welke het leven, dus ook de schoonheid, niet ontberen kan.

Onzedelijkheid leidt tot verval.

()]> dit oogenblik bestaat er ethische armoede.

Veel kunst ontstaat er, door allerlei omstandigheden aangemoedigd. welke toewijding en lietde mist: zjj draagt de kenmerken van plicht, wet en geld.

Zoo bevat de studie van kunst in de eerste plaats, de studie der aesthetiek en der moraal. Ik zal mij lieden tot de aesthetiek bepalen, en in liet bijzonder tot het deel, dat de mathesis bevat, het grondelement der compositie, de grondwetten der schoonheid, waarop elk schilderij gebouwd moet wezen.

HET WEZEN DER SCHOONHEID.

De wezenlijke trekken van den geest moeten in kunst hunne symbolen vinden. De kenmerken van den geest bestudeeren. is de kenmerken van het schoone leeren kennen.

Alzoo: Het begrip ruimte en tijd is het basement van het denken, is het kader van den geest. Het schoonheidsgevoel is een product van den geest; ook de schoonheid steunt op het begrip van ruimte en tijd. I5jj het begrip ruimte is het begrip veranderlijkheid uitgesloten. Onveranderlijk is alleen de ruimte.

De ruimte openbaart zich in de schoonheid als een onveranderlijk gevoel.