is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Hollandia-Drukkerij te Baarn is van den zelfden schrijver verschenen:

Het Evangelie der Aarde

Prijs 60 cents.

Eveneens heeft het licht gezien en is alom te bestellen:

HENRY WOOD

Gods Beeld in den Mensch

Naar de 13e Engelsche uitgave

door C. S. M. KuENEN.

Prijs f 1.50 ing.; f 1.90 geb.