is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe Wetenschap

„Nieuwe" wetenschap is iets anders dan „moderne" wetenschap of wetenschap ,,van den laatsten tijd". Nieuwe wetenschap is b ezielde wetenschap, wetenschap van den schepper, wetenschap, die herscheppende kracht uitoefent op de menschheid omdat zij zelve een levende schepping is. Zulke wetenschap is kunst omdat zij een vorm is van een mooien geest, één met een mooien geest.

Tegenover „nieuwe" wetenschap staat schoolwetenschap of boekengeleerdheid, die, al is zij nog zoo modern, oud is, omdat er geen levenskracht van haar uitg-aat.

„Nieuwe" wetenschap behoeft niet modern te zijn. De wetenschap van Darwin b.v. is nieuw, ofschoon zij niet zoo bijster modern meer is. Zij is nieuw omdat Darwin haar geschapen heeft — dat Darwin óók dichtte is geen toevallig samentreffen van dichter en geleerde maar mede een