is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot mensch, en van mensch tot : Koningsmensch. — Maar gij gelooft het misschien nog niet. Laat ik u daarom wijzen op teekenen des tijds, die mijn geloof bevestigen.

Twee teekenen des tijds noem ik u, die, welbegrepen, de komst aankondigen van een nieuw geslacht menschen, die wij Koningsmenschen mogen noemen: de democratie en het eerherstel

aan de menschelijke liefde.

De democratie. — Het zal u wellicht verwonderen, dat ik in de democratie een voorspelling hoor van een nieuw koningschap. Heeft de democratie dan niet de macht der koningen willen fnuiken? Heeft zij de koningen niet van den troon gestooten, of, erger nog, hen gemaakt tot een machtelooze versiering van den staat ? Zeker, dat hééft de democratie gedaan. Maar zij zal nog meer doen. De democratie is niet een gril van de een ot andere klasse van menschen. De democratie is een grootsche natuurmacht, die t heele menschdom in beweging zet. En denkt gij nu, dat een grootsche natuurmacht alleen afbreken zal? Neen, de natuur is scheppende, aldoor scheppende en daarom moet haar democratie zijn een scheppende democratie.