is toegevoegd aan je favorieten.

De comedie der liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valk.

Maar is die dominee dan een gedicht,

Een christlijk drama of zoo iets misschien'?

Juffr. Ekster (geroerd tot stille tranen). Neen, Valk,... een mensch, maar niet een diep gemoed. Maar als zóó iets, dat toch geen leven heeft,

Al zooveel boosheid wekt en lage drift En hevig-fellen hartstocht weet te ontkeetnen,

Zoo diep en bitter .. .

Valk.

En zoo scliriklijk lang ...

Juffr. Ekster.

Dan zal u met uw scherpen blik ook wel Begrijpen dat.. .

Valk.

Ja, dat begrijp ik best.

Maar wat tot nog toe mij niet duidlijk werd Dat is, waar die roman nu in bestaat.

'k Vermoed wel dat die heel aangrijpend is;

Maar is 't niet mooglijk die zoo heel in 't kort. . .

Stuiver.

'k Zal trachten uit de feiten het voornaamste Te resumeeren.

Juffr. Ekster.

Neen, ik weet er meer van,

Ik kan 't vertellen ...

Mevr. Halm.

Ja, dat kan ik ook!

Juffr. Ekster.

Och neen, mevrouw, 'k ben nu al goed op gang.

Weet u, mijnheer, ... hij gold als kandidaat Voor een der knapste koppen van de stad,

Wist van kritiek en ook van nieuwe mode-'. . .

Mevr. Halm.

En speelde ook comedie binnenshuis.

Juffr. Ekster.

Wacht toch! En schilderde,... en musiceerde

Mevr. Halm.

En weet ie nog hoe mooi hij kon vertellen!

Juffr. Ekster.

Laat mij toch 't woord; ik weet er alles van.

Hij schreef en componeerde zelf muziek