is toegevoegd aan je favorieten.

De comedie der liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der platte alledaagschheid leden zijn!

Zelfstandig, waar en vrij zich te ontwikk'len Moet toch het doel zijn van een ernstig mensch.

Dat heb jij ingezien zoo goed als ik.

Er klopt een zieleleven in je polsen Dat warme woorden vindt voor krachtig denken.

Jij duldt het keurslijf niet der vormlijkheid Gesnoerd om 'thart, dat vrij en ruim wil kloppen;

Je stem is niet geschikt om mee te zingen In het gewoonte-koor, naar zede-maat.

Zwaanhi 1de.

En denk je niet dat menigmaal de smart Mijn oog versomberd heeft, mijn borst benauwd?

Ik had mijn eigen weg mij willen maken ...

Valk.

Ja, in gedachte, stil?

Zwaanhilde.

Neen, met der daad.

Toen kwamen tantes met haar goeden raad,. . .

Zij moesten overleggen, wikken, wegen ... (dichterbij).

Maar in gedachte, zeg je; neen ik waagde Een stoute poging zelfs ... 'k ging leeren schildren.

Valk.

En toen?

Zwaanhilde.

't Liep mis, omdat ik geen talent had;

Maar toch mijn vrijheidsdrang liet zich niet binden; En 'k zocht daarna de planken van 't theater...

Valk.

Dat plan moest ook wel tegenkanting vinden?

Zwaanhilde.

Ja, 't was voornamelijk mijn oudste tante;

Zij zag mij liever gaan als gouvernante ...

Valk.

Maar van dat alles heb ik nooit gehoord!

Zwaanhilde.

Natuurlijk niet; daar pasten zij wel op. (met een glimlach). 7A\ waren bang, 't zou slecht zijn voor mijn toekomst, Als jonge heeren het te weten kwamen.

Valk (kijkt haar een oogenblik deelnemend, aan). 'k Vermoedde lang dat zoo je lot moest zijn ...