is toegevoegd aan je favorieten.

De comedie der liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dame (op de veranda).

Anna, hoe lang is het wel stil geweest? (loopt de kanier in).

Juffr. Ekster.

Nu moet je morgen op een ring uitgaan.

Verscheidene dames (bedrijvig). Wij zullen hem de maat nemen!

Juffr. Ekster.

Weineen,

Dat doet zij zelf.

Mevr. Stroonian (op de veranda tegen een dame met een handwerkje).

Naait u met 'n achtersteek? De huishoudster (in de deur met een blaadje).

Een kopje koffie nog?

Een dame.

Heel graag, een halfje.

Juffr. Ekster.

Hoe heerlijk dat je juist je nieuwen mantel Zult hebben als je gaat visites doen.

Een oudere dame (in de kamer bij het raam).

En wanneer gaan aan 't uitzet wij beginnen?

Mevr. S t r o o m a n.

Wat kost de postelein nu tegenwoordig?

Een heer (tegen eenige dames op de veranda).

Kijk eens naar mijnheer Eind, met Anna's handschoen.

Eenige dames (met hooge stemmen). Zoo waar, hij kuste hem!

Andere dames (evenzoo opspringend). Wat! is het waar?

L i n d (vertoont zich rood en verlegen in de deur).

Och, mallepraat! (verwijdert zich).

Juffr. Ekster.

Ja zeker, 'k zag het net!

Stuiver (in de deur, met een kop koffie in de eene hand en een beschuit in de andere).

Neen, men moet niet de feiten zoo verdraaien,

Ik attesteer dat men zich hier vergist.