is toegevoegd aan uw favorieten.

De comedie der liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ongelijk schiep ons de lieve Heer.

Bij mij ontbreekt, wat u rijk werd geschonken,

Maar ik won toch, waar u verloren heeft.

Van uit de wolken, lijkt wel eens een waarheid

Verdichtsel maar, op platgetreden grond;

U wil de hoogte op, ik hooger niet dan 't dak,. ..

Ken arend werd de een .. .

Valk.

De ander werd een kip. Strooma 11.

Ja, lach u maar, voor mijn part zij het waar.

ik ben een kloekhen; ... goed; onder mijn vleugels Heb ik een kiekenschaar, die heeft u niet!

En voor mijn broedsel heb ik hart en moed,

En ik verweer mij als men het te 11a komt.

O, ik begrijp 't heel goed, u vindt mij dom,

Ja, mooglijk velt u wel een harder oordeel En houdt u mij voor tuk op wereldsch goed;.. .

Daarover zij geen twist meer tus.schen ons!

(grijpt Valk'.s arm en gaat voort met gedempte stem maar met steeds meer kracht).

Ja 'k ben begeerig, dom en stomp geworden:

Maar gierig werd 'k voor hen die God mij gaf,

En ik werd dom in harden strijd met zorgen,

En ik verstompte in berglands eenzaamheid.

Doch telkens, als een idealen-boot

Ten onder ging in d' eindelooze branding,

Verrees een andre zichtbaar aan de kim,

Die naar de kust nieuw levensloon mij voerde.

Voor iedren droom, die onder ging in zwoegen,

Voor iedre slagpen, die in t stijgen brak,

Kreeg ik als Godsgeschenk een levend wonder,

Dat ik van Hem ontving met lof en dank.

Ik streed voor hén, voor hén was 't dat ik schraapte,

Voor hén verklaarde ik zelfs de Heii ge Schrift;...

Het was mijn bloementuin, dat kindertroepje . ..

Nu heeft u met uw spot daarop getrapt!

Aesthetisch-litterarisch is bewezen

Door u, dat mijn geluk is domme waan,

Dat wat mij heil'ge ernst was, is belachlijk;...

Nu eisch ik: geef mij mijne rust terug,

Maar laat die gaaf en zonder barsten zijn...