is toegevoegd aan uw favorieten.

Graaf von Zeppelin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermijden. Ten slotte is nog de aanwezigheid eener lintvormige ruimte als nieuwheid de vermelding waard; deze bevindt zich namelijk in het midden van den de beide gondels verbindenden kielgang of loopbrug en men treft daarin meerdere vensters van Mariaglas aan. zit en slaapgelegen heden, zooals deze later eenmaal voor den passagiersdienst zullen worden ingericht: voorloopig dient deze hut weliswaar slechts tot rustplaats voor het aflossingspersoneel. l-)e technische vooruitgang, dien het model iyoS (fig. 2) tegenover dat van z'n voorgangers belichaamt, blijkt het best uit eene vergelijking met het model van het jaar 1900 (fig. I) en voor het succes der nieuwe inrichting is het feit toon aangevend, dat Zeppelin daarmede tijdens eene twaalf uren durende vaart eene gemiddelde snelheid van 55.6 kilometer per uur bereikte, welken tocht wij in het hierna volgende hoofdstuk zullen beschrijven, en waaibij hij de eer genoot genoot H.H. M.M. de Koning en de Koningin van Wurtemberg als gedurende '11 gedeelte van het traject in z'n ballonschip op te nemen.