is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigendom, dat zij gedeeltelijk pas eerst gedurende de revolutie door plundering hadden verworven) zoowel als de geheele wettelijke vrijheid toekende, om de armen uit te zuigen. En in de staatscentralisatie vond Napoleon I den geschikten bodem voor zijn Keizerrijk. Aan deze gecentraliseerde macht, die elk plaatselijk leven doodt, lijdt Frankrijk nu nog.

W ij verwachten van een toekomstige sociale omwenteling iets anders. Wij willen geen diktatuur der Jakobijnen noch een maatschappelijken toestand, die ons door een Konventie, een parlement of een diktator wordt gegeven en in deze haar hoogtepunt vindt. Nooit is zoo n beweging goed geslaagd. En als de tegenwoordige arbeidersbeweging zulk een weg opging, zou zij reeds vooraf gedoemd zijn tot mislukking. Werkelijke sociale nieuwe vormen kunnen alleen bereikt worden, als het volk zelt in elke stad, in elk dorp — den nieuwen baan der maatschappelijke organisatie ter hand neemt. Het volk — de boeren en de stedelijke arbeiders moet zelt beginnen met de opbouwende werkzaamheid volgens min of meer vèr gaande kommunistische beginselen en zonder te wachten op beschikkingen van boven. Eerst zal een provisorium voor voeding en woning voor elkeen gevormd worden en om dan een doelmatige en planmatige produktie tot stand brengen, die aan elkeen voeding, woning en kleeding verzekert. *)

Op een centraal bestuur — hetzij gegrondvest door geweld, hetzij te voorschijn gekomen uit een verkiezing, hetzij de „diktatuur van het proletariaat", waarvan men droomde in Frankrijk in de jaren 1840 tot 1850 en waarvan men nu nog in Duitschland spreekt, hetzij

i Men vergelijke het boek van Kropotkine ,,De verovering van het brood", verschenen bij j. Groot en H. Klevn te Haarlem.