is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moderne natuurwetenschap een atomistisch-materialistische wereldbeschouwing te krijgen. Hij is verder de schrijver van het boek : „Liefde in de dierenwereld", „De mensch en zijn plaats in de natuur".

Buffon, Georges Louis Leclerc (1707 1788) een bekend Fransch natuuronderzoeker. Deed het eerst de poging een alles omvattend stelsel der natuur op tebouwen en een volledigen kursus over de zoölogie te schrijven. Grondvester der vergelijkende anatomie. Een zijner hoofdverdiensten is, dat hij ondanks veel oppositie een eind maakte aan het meespreken der theologie in natuurwetenschappelijke vraagstukken. Zijn voornaamste werk is „Histoire naturelle".

Buonarotti, I'ilippo (1761 1x37), een Italiaansch jurist. Onder den invloed van de geschriften van Rousseau wegens verspreiding van revolutionaire denkbeelden uit Italië, Korsika en Sardinië verbannen. Sloot zich te Parijs bij Babeuf aan. Schreef een verhaal van het kommunistische plan van Babeuf: Samenzwering van Babeuf en was de hootdaanlegger van alle geheime genootschappen van de kommunistische richting uit zijn tijd.

Clausius, Rudolf (1822 1877), Duitsch natuurkundige, beroemd wegens zijn studiën over de mechanische warmte-theorie. Ontdekte een der grondwetten van deze theorie.

Comte, Auguste (1798 1857), grondvester van het positivisme. Zijn voornaamste werken zijn:

1. Philosophie positive, een poging om een synthetische wijsbegeerte te geven van zuiver wetenschappelijk standpunt .

2. Politique positive, een absolute tegenstelling tot het eerste werk, geschreven met het doel om een gods-