is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en magnetisme te weeg brengen en omgekeerd kan licht ol' elektriciteit omgezet worden in hitte, magnetisme, toon en beweging. Grove waagde het ook de vraag op te werpen, of de zwaartekracht niet een resultaat is van al die vibreerende krachten in het heelal.

Hackel, Ernst (nog in leven), Duitsch natuuronderzoeker en wijsgeer. Naast vele belangrijke natuurwetenschappelijke studiën en werken de schrijver van Monisme als band tusschen godsdienst en wetenschap en van van de Wereldraadselen. Grondvester der zoogenaamde monistische theorie van het heelal, die het godsdienstige dualisme verwerpt, dat in tegenstelling daarvan hemel en aarde, lichaam en ziel, enz. handhaaft, en den geest beschouwt als het uitvloeisel van de stof en beiden beschouwt als onderworpen aan dezelfde natuurwetten. Zie zijn schoone biografie, door Bölsche uitgegeven bij zijn 70st«" verjaardag, onder den] titel: „Een baanbreker".

Hegel, Georg Wilhelm (1770 1831), een der invloedrijkste Duitsche wijsgeeren uit den nieuweren tijd. Zijn wijsgeerig stelsel splitst zich aldus: het eerste deel is de logika, de wetenschap van de Idee op zichzelf; het tweede de natuurwijsbegeerte, waarin de Idee behandeld wordt in haar bestaan of haar anderszijn, als iets dat in zijn tegendeel is omgeslagen, o. i. de natuur geworden is ; het derde is de wijsbegeerte van den geest, waarin de momenten worden behandeld, waardoor de idee, die in de logika ,,Idee op zichzelf" en in de natuui „Idee buiten zichzelf" was, als geest tot zichzelt komt, „Idee op en voor zichzelf" wordt. Deze drie verschijningsvormen der Idee zijn bekend onder de woorden Thesis, Antithesis en Synthesis. Zijn hoofdwerk is: ,,System der Wissenschaft".

Helmholtz, Herman Eudwig (1821 1894), Duitsch