is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Owen, Robert (1771- 1858), een der stichters van het Engelsch socialisme, van het federalistisch koöperatieve wezen en van het vakvereenigingswezen. Hoofdwerken : „Outline of the rational system" (Schets van het rationeele stelsel), „The Book of the new moral World" (Het boek van de nieuwe zedelijke wereld), ,.Revolution in the mind and practice of the human race'' (Revolutie in den geest en de praktijk van het menschelijk geslacht.)

Provisorium is een voorloopig bestuur, dat zich bezig zal houden met de voeding en woningskwestie voor allen.

Ricardo, David (1772—18231, Engelsch schrijver op ekonomisch gebied en over het belastingwezen. Ontwikkelde de theorie der grondrente.

Rousseau, Jean Jacques (1712 '78), Eransch socialistisch schrijver. Yoorlooper der groote revolutie. Bepleit den terugkeer tot een eenvoudig en natuurlijk leven en tot vriendschappelijke verhoudingen tusschen alle menschen. Hij schreef : „Emile of over de opvoeding", „Le contract social" (Het maatschappelijk verdrag) en „Mes Confessions" (Mijn belijdenissen, autobiografie).

Saint Simon (1760—1825), stichter der eerste Pransche socialistische school, van het Saint Simonisme, die door zijn leerlingen na zijn dood verder ontwikkeld werd. Zijn hoofdidee was, dat een sociale hervorming door een verzoening van kapitaal en arbeid verkregen kan worden. Alle stellingen van het zoogenaamde wetenschappelijke socialisme zijn een verdere ontwikkeling van het Saint Simonisme.

Schelling, 1-riedrich (1775—1854), Duitsch wijsgeer. 1 rachtte een stelsel op te bouwen, dat de geheele