is toegevoegd aan je favorieten.

Een kastelein-athleet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. de Bruijn. Een goed bewaakte Tante. Blijspel in een Bedrijf, voor 5 Dames,

naar hut Fmnsch ' • J

W. N. Peijpers, Onder deze Parapluis. Voordracht met Zang voor Heer en Dume »

ii Sequah de Woiderdokter. Voordracht met Zang voor 4 Ileuren. . . » -.25 „ De Bruitpftspret in den Drogistwinkel. Kluchtspel met Zang en Dans in

één Bedrijf, voor 3 Heeren en 2 Dames. , . • ■ • » "

n Valsche Bankbiljetten en een Twintigje van de 20,000. Klacht voor 5 Heeren « 0 ,i Truike van Scheveningen. Voordracht met Zang voor eéne Dame . . » ~ n August de Domme en zijn geleerde Ezel. Voordracht voor 2 Heeren. . II —.20 ,, Dat komt door d.e liefde, zij is zoo'n aardig ding. Voordracht met Zang

voor Heer en Dame _ ■ • ■ " ~~j*

n Kom, zoen me dan maar afl Voordracht met Zang voor ééne Dame ^ . ,, -.20 N. de Haas. Een Duel. Klucht in één Bedrijf voor 3 Heeren, bijzonder geschikt ^

voor H.H. Rederijkers en familiepartijen • "

Arlequin. Robert en Bertram of de Lustige Vagebonden op de Bruiloft,

Kluchtspel met Zang voor 2 Heeren . . . • . • • » "20 „ Mietje, de Courantenvrouw. Voordracht voor ééne Dame . . . » --20 „ Ttoee Clowns op de Bruiloft. Kluchtig Duet voor 2 Heeren . . . - 20 „ Nieuw A - B ■ C. Komieke voordracht met Zang voor 1 Heer . . » - 20 „ De Proef op de Som. Klucht in één B-drijf, voor 2 Heeren en 1 Dame. » -.25 ,i Te diep ii de oogen gekeken. Klucht met Zang voor Heer en Dame. . » - 25 Pierrot. Een Serenade met Hindernissen. Kluchtspel met Zang voor 2 Heeren. w —• 2 5 Batavus. Een Debuut. Klucht in één Bedrijf, voor Heer en Dame . . . » - -5 ii Een Liit. Komisch Duet voor Heer en Dame. . . • ■ • » ii Een Kantoorloo/ier gevraagd. Komisch Duet voor Heer en Dame . . » — -' ii De Lilliputters. Komische Voordracht met Zang voor 6 Heeren (kan ook

door 3 Hoeren uitgevoerd worden) . . ■ • . • • • » ~ ,1 De zes Kwakers. — De zes Schoorsteenvegers. Komische Voordrachten,

beiden voor 6 Heeren • " ~

ii Barbier en Brandweerman. Klucht voor 5 Heeren . . . • . » --20

„ Een heilig Boontje. Klucht voor 6 Heeren » - 20

„ Hoe een Dokter reclame maakt. Klucht in één Bedrijf voor 5 Heeren. . „ „ Voor de Rechtbank. Komische Acte voor 7 Heeren, met Koor en Slotzang

voor alle Gasten, voor Groene Bruiloften. .... . . » -.30

ii Bij den Tandarts. Vierstemmig Zangspel voor 2 Heeren en 2 Dames . -.25 „ Kees Hollewag. Kluchtspel in één bedrijf voor 3 Heereu en 1 Dame . „ -.30 „ 't Is nog een Kind. Komische Voordracht met Z ing voor Heer en Dame . „ -.25 „ Vrome Koppel" in verhoor. Klucht in één Bedrijf voor 2 Heereu en 1 Dame. » -.25 „ Caroline. Blijspel met Zang in ééu Bedrijf voor 4 Heereu. . . . » -.25 „ Doctores en Kapper, Klucht in één bedrijf, voor Heer en Dame . . » -.25 „ Het Kamerlid. Komische Voordracht met Zang voor éénjleer • ■ « -.20 „ De Planeelleesster in de Val. Klucht met Zang in ééu Bedrijf, voor

2 Heereu en 2 Dames . ....... • • » -.30

! „ De Werkstaking mislukt of Oranje of Rood. Komische Voordracht met

Zang voor 6 Dames • • ■ • "

„ De Vrouwenvereeniging Gelijks Rechten. Kom. Scene met Zang voor 6 Dames u —.o0 „ De Vreugdeberger Dameskapel. Komische Vertooning voor 12 a 20 Dames. » -.30 1 „ Een machtige Talisman. Hum. Scène met Zang voor 2 Heereu en 2 Dames „ -.30 i „ Een Kwartiertje in Betrekking. Kluchtig Duet met Zana; voor lieer en Dame. „ -.30 ) „ Nieuwstraat of Nieuws teeg. Kom. Trio met Zaug voor l Heer en 2 Dames. » -.30 > n De Wraak van een Koetsier. Klucht met Zang voor 3 Heereu . . . » -.30 ? „ De nieuwe School-Inspecteur. Blijspel met Zang in één Bedrijf, voor 9 Heeren. „ -.35 „ Een Moordenaar. Klucht in één bedrijf voor 10 Heereu . . ■ » - 30 , ii Fietsen moet hij! Klucht in één bedrijf, voor 2 Heereu en 1 Dame . . « -.30 ^ ii Een nieuwe Noordpoolreiziger. Klucht in ééu bedr. voor 2 Heeren en 2 Dames. » -.30 ( ,, Een zanglustige Loqeergast. Klucht met Zang in één bedrijf roor 7 Heeren. „ -.25 \ „ Deg -fopte Huwelijkscandidaat. Klacht met Zang in één bedrijf voor 6 Heeren. „ -.30 \ „ Eindelijk! Klucht in ééu Bedrijf voor Heer en Dame . . . . » - 30 ? „ Zware"Vermoedens. Blijspel in één Bedrijf voor 8 Heereu . . . » --30