is toegevoegd aan uw favorieten.

Een kastelein-athleet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavvs. O, die Bieren I Klucht met Zang in één Bedrijf voor 6 Heeren . . f ~.i

„ Een Kostschoolscène. Klucht in 1 bedrijf voor 2 Heeren en 9 Dames . . „ -.f , Het Kinderkoor. Kom. Voordracht voor een onbe paald aantal Dames en Heeren. » » De vijf Amazonen. Vroolijke Voordracht in costuum, voor 5 Dames . . „ -.i , Een vreesachtig Medeminnaar. Klucht in één bedrijf, voor 2 Heeren en 1 Dame. „ -,S „ l)e list tan een Grenadier. Klucht met Zang in één bedrijf, voor 2 Heeren

en 2 Dames - E

„ Een beruchte Reputatie, Blijspel met Zang in één bedrijf, voor 2 Heeren

en 2 Dames . . . . -•*

« De uitgeknipte Advertentie. Klucht in één bedrijf voor 2 Heeren en 1 Dame. „ -.8 „ Een geslepen Keukenprinses. Blijspel in één bedrijf en twee afdeelingen,

voor 1 Heer en 3 Dames . • • • • • • ■ . » -.3 „ Mijn liefste Klaartje. Blijspel met Zang in één bedrijf, voor 1 Heeren 3 Dames. „ -.3 ,, Drie kranige Jongens. Komische Voordracht in costuum, voor 3 Heeren . „ -.3 „ Een onverstandig Vrouwtje. Klucht in één bedrijt, voor 1 Heer en 1 Dame. » —.3 „ Onschuldig veroordeeld. Pantomime in één bedrijf, voor een onbepaald

aantal Heeren en Dames .....•••••» --3 „ Pierrot als Kellner. Kluchtige Pantomime in één bedrijf, voor 4 Heeren

en 2 Dames » -.3

ff Dokter en Schoenmaker of Pierrot en Rarlequin als Studenten. Pantomime

in twee Afdeelingen, voor 8 Heeren en 1 Dame . . . . . » -.3 „ De Strijd op Lombok. Pantomime in twee afdeelingen en een tableau, voor

een onbepaald aantal Heeren en Dames .... ■ » - 3

i) Gezegevierde Liefde. Kluchtige Pantomime in één bedrijf, voor 6 Heeren

en 2 Dames ^ » -.3

„ Pantalon, Tailleur. Komische Pantomime in één bedrijf, voor 9 of 11 Heeren „ -.3 „ Twee knappe Lotelingen, Pantomime in twee afdeelingen, voor 17 Heeren

en 1 Dame. . ~-3

,, De Kinematograaf. Schaduw-Pantomime voor Groene Bruiloft, voor een

onbepaald aantal Heeren en Dames . . . . _ . . • . » -.8 „ Jupiter's Rechtspraak. Allegorische Ballet-Pantomime in twee afdeelingen

en een apotheose, voor 23 personen, Heeren en Dames . . . • w —-3 „ Het Spookhuis. Schaduw-Pantomime in één bedrijf voor 7 Heeren on 2 Damee „ -.3 » Een geheimzinnig Oord. Schaduw-Pantomime in één bedr. voor 8 of 10 Heeren » -.3 „ De Gelaarsde Kat. Schaduw-Toover-Pantomime voor Kinderpartijen, voor

een onbepaald aantal Heeren en Dames -.3

d Het Betooverde Hotel. Pantomime in één bedrijf, voor 9 Heeren en 3 Dames, » -.3' ,, Asschepoester. Toover-Sehaduw-Pantomime voor Kinderfeesten, voor een , onbepaald aantal Heeren en Dames ......... -.3

„ X-Stralen. Kluchtige Schaduw-Pantomime voor 5 Heeren en 1 Dame . » -.3 M E:n Fortuinzoeker. Komische Voordracht met Zang voor 1 Heer . • « -.2 „ De Planeetleester. Komische Voordracht met Zang voor 1 Dame . . » -.2 „ Klein Duimpje. Schaduw-Pantomime voor Kinder-Partijen, voor een onbepaald aantal' Heeren en Dames.

? » De Colporteur. Komische Voordracht met Zang voor 1 Heer . . n -.2

s n Vrees voor Besmetting of een listige Schoonzoon, Klucht in 1 bedtijf,

) voor 2 Dames en 3 Heeren "-®1

; „ Een Huwelijkspretendent. Klucht in 1 bedrijf, voor 3 Dames en 2 Heeren. » -.3' \ ii Majoor Kraal. Blijspel in 1 bedrijf, voor 2 Heeren en 1 Dame. ...» -.8' ) ii Die duive/sche Kinematograaf. Klucht in 1 bedrijf, voor 8 Heeren. . . » -.8. ) II De zes vroolijke Tamboers. Komische Voordracht in costuum voor groen

Bruidsfeest, voor 6 Heeren " ~'o

j i< De Boemelaars. Voordracht in costuum voor een onbepaald aantal Heeren. » -.2 ) » Joris Pekdraad en zijn Knechten. Komische Voordracht voor 5 Heeren . „ -.2 ) ii De Perendonksche Politicmacht. Komische Voordracht voor 5 of meer Heeren » -.2 ff Artiest en Boerin. Komische Voordracht voor Heer en Dame . . . » -.2 \ » Een Kastelein-Athleet. Klucht in 1 bedrijf voor 7 Heeren , . . » -.3

; ii Soort zoekt Soort. Komische Voordracht in Costuum voor 2 Heeren. . » -.2 > >•>•*•<