is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een eigenaardig genot voor hem te weten, dat hij dit heete oproer kon bemeesteren door den eerste den beste der jongens een woord of drie-vier, in 't oor te fluisteren. Die zouden werken als olie over een bulderende zee uitgegoten en de storm zou bedaren op iedere plek, waar die weinige woorden

waren doorgedrongen.

Waar was Ole? Zie, ginds had een groote jongen hem te pakken ; zij hielden elkander bij den kraag en worstelden. De grootste deed zijn uiterste best den kleinere onder te krijgen; zijn voet deed mede dienst. Ole's zolen zwaaiden hoog in de lucht; de spijkers en de hoefijzers van zijn zware laarzen glinsterden in den zonneschijn; hij had een pret, dat hij schaterde; want de groote jongen werd hoe langer hoe warmer en opgewondener, zonder hem naar den grond te kunnen krijgen.

Nu boog Anders zyn hoofd tot den naastbij zijnde over . „Ik weet wat Ole Tuft 's avonds uitvoert.

„Praatjes!"

„Ja. ik weet het!"

„Wie is er achter gekomen?"

„Edvard Kallem."

„Edvard Kallem? En heeft hij het boek gekregen?" vroeg de andere snel.

„Natuurlijk!"

„Wel wel! Die Edvard Kallem!"

- „Edvard Kallem ? Wat is er met Edvard Kallem ?" riep een derde en hij, die het daar juist gehoord had, vertelde het hem. Een vierde, een vijfde, een zesde jongen liep rond met den uitroep: Edvard Kallem heeft de premie verdiend, jongens! Nu weet Anders Hegge wat Ole Tuft 's avonds uitvoert." Waar het bericht kwam, werd het dadelijk stil; iedereen moest naar Anders Hegge; men moest er alles van weten. Nauwelijks was een vierde gedeelte weggeloopen, of de andere drie-vierden staakten ook hun spel. Wat was er toch te doen bij den houtstapel? Waarom liepen zij daar allen heen? Zij stonden op elkander gedrukt rondom Anders; zij klauterden op de planken, zoovelen als er met mogelijkheid plaats op hadden : „Wat is er? Wat is er ?