is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handen om zijn hals slaande, legde zij haar wang tegen de zijne, en schreide.

„Nu — als het een feit is, dan . .. dan wensch ik je van harte gelnk, Josefine; mijn lieve Josefine 1" Hij drukte haar nog vaster tegen zich aan en toen lieten zij elkander los.

„Ik ga vandaag nog op reis," fluisterde hij, terwijl hij haaide hand drukte.

„Vandaag. Edvard?"

„Ik heb my bespottelijk gedragen; vaarwel Josefine!"

Zy trok hare handen terug om haar zakdoek uit te halen en dien tegen haar gelaat te drukken.

„Ik zal beneden komen, om afscheid te nemen, als je gaat," snikte zy.

„Doe dat vooral niet. Neen! ... . Xiet ten tweeden male, hoor!'

En met geweld zijne ontroering bedwingend, omhelsde hij haar nog eens, gaf haar een kus en liep weg zonder een enkele maal om te zien.

C