is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel — alle drommels!"

Ragni streek in het voorbijloopen Kallern waarschuwend over zijn hoofd. Zij wilde iets van den vleugel afnemen; er mocht nooit iets op dat instrument worden gelegd; dat duldde zij niet.

De pastor was niet weinig geschrikt van den ruwen uitval en misschien nog meer van den lichtzinnigen toon van zijn zwager.

„Wij hebben alles beproefd met die twee, want zij drinkt al even erg als hij. Het is verbazend hoe goed de mensclien jegens hen zijn geweest. Alles te vergeefs — erger nog. Ik zal maar niet in verdere bijzonderheden komen," vervolgde hij meteen zijdelingschen blik op zijne vrouw. Daar zat Josefine, recht-op en ongenaakbaar in haar nauwsluitend kostuum; als uit éen stuk gegoten, van het hoofd tot de voeten; zonder rimpel of vlek. Zij had er hare oogen aan gewend te zien, zonder zich bepaald ergens op te vestigen: in die oefening had zij het ver gebracht. Kallem zou wel op zijne zuster hebben willen toeloopen; haar schudden; haar toeschreeuwen; maar Ragiü stond op een kleinen afstand, door de anderen ongezien, echter vlak tegenover hem.

„Het is jammer," zeide hij, „dat de oude dokter zyn huis vlak naast het'gasthuis heeft laten zetten. Vreemde menschen zoo

onmiddellijk naast zich . ..

„Hij heeft het voor zijn zwager laten bouwen; nu is de oude

heer ook reeds overleden."

„Dat heb ik gehoord. Als ik rijk genoeg was om nog meer geld in huizen vast te zetten, dan zou ik het koopen, al had ik er juist geen behoefte aan.

Josefine keerde zich halfom, waarschijnlijk 0111 te zien ofRagni

in de buurt was.

„Ik geloof niet dat daar gelegenheid voor zou worden gegeven. Ik ken de erfgenamen." Iedereen zweeg.

De predikant vatte een nieuw onderwerp op. Dien middag had hij in het „Morgenblad" eene beschouwing gelezen over de onzekere toestanden in Amerika, onder alle rangen. Hij sprak hierover tot menschen, die goed op de hoogte waren, maar hij zag onder het spreken voortdurend zijne vrouw aan. Zocht zijn oog ook al eens even dat van Itagni, die toch onlangs uit Amerika