is toegevoegd aan je favorieten.

Sprookjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde haar weg, zooals ze dat reeds eeuw na eeuw gedaan heeft en ook nu nog dagelijks doet. Zij draaide om de zon, steeds maar weer om de zon, zoo dat ieder ander er al lang duizelig van geworden zou zijn.

Maar de aarde had daar volstrekt geen last van, ze was van haar jeugd immers aan dat draaien gewoon. Zoo'n reisje om de zon was anders volstrekt niet even een pleiziertochtje, want het duurde een heel jaar. En zoodra ze van haar reis terugkwam, vertrok ze direkt weer opnieuw.

En juist alsof ze dat nog geen beweging genoeg vond, draaide ze nog voortdurend om zich zelf, precies zooals een jonge hond die naar zijn staart hapt. Maar dat wentelen om zich zelf kan de aarde door haar jarenlange oefening in de gymnastiek heel vlug, dat doet ze in vier en twintig uur en dat doet ze alleen maar, opdat de zon haar aan alle kanten kan beschijnen. Want aan den kant, die niet naar de zon gekeerd is, heerscht altijd duisternis, daar is het pikdonkere nacht.

En indien de aarde den heelen tijd Europa, Azië en Afrika naar de zon keerde, zouden de menschen in Amerika immers nooit uit hun bed komen.

Je moet volstrekt niet denken, dat de taak

IN DE NATUUR.