is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprookjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar voor 't oogenblik behoef je niet bang te zijn, ik eet geen vruchten op den nuchteren maag. 'k Moet eerst iets stevigs zien te krijgen. Tot ziens bij het dessert." — Toen wandelde de egel verder.

Nauwelijks was hij weg of een groote, zwarte slak kwam er met zijn huis op den rug aankrijpen. Zij stak haar kop in de hoogte en keek nieuwsgierig in 't rond.

„O-o ! wat een heerlijke aardbei!' zei ze en

kroop naderbij.

„Pas op, zwarte slak ! Je verliest je huis!"

zei de aardbei.

„Dat zou ik niet hopen!" zei de slak, „want daarin bewaar ik mijn maag en dien kan ik nu juist gebruiken."

En ze beet in de aardbei, die luid jammerde:

„O, mijn God, och, God! Is het mijn lot om opgegeten te worden door een ellendige, nare slak! Ik, die de beste en mooiste ben van alle aardbeien hier in den tuin! Had de egel mij dan nog maar opgegeten!"

„Nu zal ik u helpen, uw hoogheid, zei de pad. U was zoo juist wel niet zoo heel beleefd, maar in elk geval heeft u mij toch niet aan den egel verraden. De eene dienst is de andere waard en bovendien ben ik heel hongerig.