is toegevoegd aan je favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDER 'T LOOVER.

ƒ ie naar de loovers, melieve! die luchtig

Glinstren in den zonneschijn —

Zie, hoe ze zweven en beven, en vluchtig Schaduwen schilderen, grillig en fijn,

Op de zonnige zoden !

Zie, hoe het blauw, aan den hemel ontvloden, Schittert tusschen groen en geel!

Vlinders in 't loover-gewemel gevloden, Blinken als bloesems op wiegenden steel, Bang dat vinken ze vingen.

Hoor, hoe de vogelen fladdren en zingen Liefde, leven, lente lof!

Voel u de lente als een luwtje doordringen ! Dan wordt uw leven uw lente te dof, Dan verlangt ge te lieven. —