is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

DONKERE OOGEN.

EEN ALBUMBLAD.

j |Ogen, in wier diepte helle nacht

Droomt en lokt, als er de rust uit lacht — Grondeloozen, gij, die smeekt en smacht, Al wie oogt naar u, droomt met u mede.... Voor uw tooverende wonder-macht Wordt de ziel van mannen zonder kracht, En wiens kracht üw kracht ten onder bracht, Diens geheele ziel wordt ééne bede.

Aan het vreedzaam hart rooft gij den vrede, Maar gij schenkt hem weder, onverwacht — En wien gij de weelde toe-bedacht Van uw blikken, zoo fluweelig-zacht,

Dien omspannen zij van lieverlede,

En hij slaakt een lang-gezuchte klacht,

Doch een vreugde-rijken juich-kreet mede.

15