is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dan een van intiemeren aard. Welnu, zoo'n toon, al klinkt hij, natuurlijk, omdat de dichter nog zoo jong was, veel minder sterk-treffend, bespeur ik ook in die eerst weg-gelatene verzen van Perk en wie dien niet merkt, moet er maar naar zoeken, of anders er voor uitkomen, dat zijn oordeel hier te kort schiet, omdat hij voor 't bespeuren van « toon » in de dichtkunst ongeschikt blijven moet.

Zij 't mij vergund, hier eenige plaatsen aan te halen, uit de aangevallen verzen, om voor den lezer ook reëel te verduidlijken wat ik onder « toon » versta.

«Mathilde ik vond de liefde in elke vrouw,

Ik heb van 't schoone in allen haast gevonden, En velen liefgehad te goeder trouw

Maar die geliefden, allen saamverbonden,

Bezitten niet wat ik in u aanschouw,

Die méér bekoort, dan zij het samen konden »

«Vaarwel nu, zandig strand en wilgenpiassen Mijn vaderland, dat ik daar achterlaat Waar lisschen en.... vergeet-mij niet wassen.

Geloof niet, dat ik van u verre u smaad.

Ik in den vreemde alleen, haat uw moerassen, Zooals ik vriend en maag en ouder haat.