is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunststoot op een „Wilhelmina'-Biljart. Fabriek: STADHOUDERSKADE 5.

Deze biljarts z\jn in 1904 tweemaal met goud bekroond.

Op bovenstaande figuur wordt een interessante voorbandenstoot behandeld. De speelbal wordt met veel rechtsch effect en om het springen te vermeden, onder het midden geraakt; er moet zeer sterk gestooten worden naar den langen band, waarbü men oppasse den rooden bal niet even aan te raken. De speelbal gaat dan over de andere banden, zooals de teekening aangeeft, en caramboleert na nog eenmaal den linker langen band geraakt te hebben, hetzij direct, hetzij als hy den bal No. 2 te vol raakt, na een derde aanraken van den langen band.