is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAATSCHAPPIJ ARTI ET AMICITIAE,

Amsterdam.

— Opgericht in 1839. —

Onder bescherming van 11. 31. de Koningin en H. M. de Koningin-Moeder.

Bestuurderen der Maatschappij „Arti et Amicitiae" verklaren bii dezen dat de beide billards, door de Billardfabriek „Wilhelmina", directeur de Heer I. B. Salomon, in hot jaar 1905 ten behoeve van de Sociëteit hunner Maatschappij geleverd, steeds blijven voldoen aan die eischen, welke aan een le klasse billard mogen worden gesteld.

Verder machtigen zy den Heer Salomon voornoemd om van deze verklaring gebruik te maken, overal waar hem zulks wenschelijk of noodig zal blijken.

Amsterdam, 15 Februari 1907.

(w. g.) Bestuurderen der Maatschappij „Arti et Amicitiae."

Mr. I). E. LIONI,

Advocaat en Procureur. AMSTERDAM, 15 Februari 1907.

Billardfabriek „ Wilhelmina"

Stadhouderskade 5, Alhier.

WelEdele Hoer.

Gaarne verklaar ik, dat ik over het mij door U in de maand Februari 1905 geleverde Wilhelmina biljart zeer tevreden ben.

Wanneer ik dan ook op dit biljart minder caramboles maak dan ik wel zou wenschen, ligt dit niet aan het biljart maar aan mij zelf. Hoogachtend,

UEd. dw. dienaar, (w. g.) Mr. D. E. LIONI.