is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam, 16 Februari 1907.

Dm Heer I. B. Salomon,

Biljart-Fabriek, „ Wilhelmina"

Amsterdam.

Mijnheer.

In beleefd antwoord op uw schrijven van 9 dezer, zenden wij U ingesloten eene verklaring van den eigenaar van Uw billard.

Hoogachtend,

Bijlage: Brief van (w. 9-) NIJGH EN VAN DITMAR.

den heer M. Hoos. Uitgevers.

Rotterdam, 15/11 '06.

Waarde Heer.

Wees zoo goed den heer Salomon mede te deelen, dat ik met genoegen kan verklaren, dat het door hem geleverd biljart aan alle eischen, die voor een prima fabrikaat gesteld worden, kan voldoen.

(tv. g.) M. HOOS.

Amsterdam, 13 Februari 1907.

Den WelEd. Heer I. B. Salomon,

Billard-Fabriek „ Wilhelmina"

Stadhouderskade 5, Alhier.

WelEd. Heer.

In antwoord op Uw geacht schrijven van 9 dezer aan mijn adres te Maartensdijk, heb ik het genoegen U mede te deelen, dat ik het door U geleverde Wilhelmina-Billard nu zoowat een jaar geregeld bespeel en dat ik niet anders dan lof kan zeggen van Uw fabrikaat. Ook mijne vrienden roemen het ten zeerste.

Hoogachtend,

(w. g.) W. A. YAN VEEN.

<