is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partie libre: Grootste serie der 3000 caramboles was 1586, en verder seriën van 909 en 442; De Grauw heeft in het geheel 65 caramboles gemaakt; er werden gespeeld 3000 caramboles, waarop De Grauw 2000 vóór kreeg.

Dan een cadre-partjj, eveneens tegen De Grauw. Op 1000 caramboles kreeg hjj voor 500 caramboles; De Grauw verkreeg 246, terwijl de grootste serie van Kerkau 148 earamboles was.

De séance werd uitgevoerd op een nieuw biljart uit de biljartfabriek „Wilhelmina", eigenaar I. B. Salomon, te Amsterdam, hetwelk door den biljartmeester ten zeerste geroemd wordt.

WERELDKRONIEK van 11 Juli 1903.

VAN DE NIEUWE BEURS TE AMSTERDAM.

De Yereeniging voor den effectenhandel.

De groote attractie van deze verpoozingsplaats bieden 2 voortreffelijke biljarten uit de welbekende Wilhelminafabriek van den heer I. B. Salomon te Amsterdam. Wij hadden bij het memoreeren van biljart-wedstrijden reeds meermalen gelegenheid op deze first-class tafels te wijzen en bepalen ons dus hier tot de mededeeling dat ook bü de leden der Vereeniging maar één roep is over de prima kwaliteit van het geleverde. Opmerkelijk is het feit, dat de fabrikant, de heer I. B. Salomon, ook een meester op het groene laken is en daardoor zoo juist de hoedanigheden van een biljart beoordeelen kan. Het biljart werd door den heer Salomon ingewijd met een serie van 100 caramboles.

Voorwaar niet mis!